اعضای خانه بلند

هانی منصور نژاد دکترای معماری، دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران لیسانس معماری، دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل دورهء عالی مدیریت پروژه و ساخت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران هانی منصور نژاد دکترای معماری، دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران لیسانس معماری، دانشگاه شهید بهشتی […]

خدمات

خوش آمدید. این اولین نوشته‌ی شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!